• Om voor iedereen inzichtelijker te maken hoe het er bij TSC aan toe gaat en waar je met je vragen naartoe kunt, hebben we deze pagina gemaakt. Staat het antwoord op je vraag- en of probleem hier niet bij dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen via info@vvtsc.nl of in het weekend het wedstrijdsecretariaat binnenlopen.

  TSC informeert haar leden via deze website, Facebook en Twitter. Informatie over afgelastingen en dergelijke worden zo snel mogelijk verspreid onder haar leden, maar hou er rekening mee dat TSC een vrijwilligersorganisatie is en dat het soms voorkomt dat het iets langer duurt voor bepaalde zaken bekend gemaakt worden via de verschillende apps, website, Facebook en Twitter.

 • Wedstrijdzaken

 • Planning wedstrijden

  Onze thuiswedstrijden worden ingepland door onze wedstrijdplanner en voor het plannen van de wedstrijden worden zoveel mogelijk de door de vereniging vastgestelde tijden per team aangehouden. De planner is geautoriseerd om wedstrijden op andere momenten op de wedstrijddag in te plannen indien hij hier planningtechnische redenen heeft.

  Tot een acht dagen voor de wedstrijd kan de planner zonder enig overleg de wedstrijd van tijdstip en locatie wijzigen. In de week voor de wedstrijd zullen wijzigingen altijd in overleg met de tegenstander worden gedaan.

  Houd er rekening mee dat bij TSC wekelijks gemiddeld 25-30 wedstrijden worden gespeeld en dat het steeds weer een 'hell-of-a-job' is om de planning van wedstrijden, velden en kleedkamers mogelijk te maken.

  Voor herplanningsverzoeken (uit- en thuis) zie de informatie bij herplanning wedstrijden.

 • Herplanning wedstrijden

  Het kan altijd eens voorkomen dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden volgens de planning door ziekte, school, stages en andere oorzaken die we zelf niet in de hand hebben. Mocht dit aan de orde zijn dan kan er contact opgenomen worden met onze herplanners.

  De herplanners kunnen een baaldag aanvragen (tot medio maart en alleen als deze minimaal 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijd is aangevraagd) of een herplanningsverzoek doen bij de vereniging van de tegenstander, waarna onderhandeld wordt over de nieuwe datum/tijd voor de wedstrijd.

  Indien het gaat om een bekerwedstrijd dan dient men er rekening te houden dat deze wedstrijd meestal binnen 2 weken na de oorspronkelijke datum gespeeld moet zijn. Wanneer er geen nieuwe datum wordt overeengekomen en er is op de originele datum niet gespeeld kan het zijn dat de aanvrager uit het bekertoernooi genomen wordt.

 • Baaldagen

  In de categorie B heeft ieder team 1 snipperdag. Een snipperdag kan aangevraagd worden vanaf start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart voor een competitiewedstrijd en niet voor een bekerwedstrijd.

  Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is. Dit betekent voor TSC teams in de praktijk dat het verzoek op maandagavond bij de herplanner bekend moet zijn. Let op: De TSC herplanners zijn vrijwilligers en niet altijd in staat om direct te reageren op verzoeken.

 • Verzoeken andere verenigingen

  Indien u van een andere vereniging bent en u wilt een wedstrijd wijzigen van tijd of datum dan ontvangen wij uw verzoek bij voorkeur via Sportlink. Mocht u toch direct contact willen hebben met een van onze vrijwilligers dan kunt u een bericht sturen naar een van de onderstaande emailadressen.

  Let op: De wijzigingsverzoeken worden zo spoedig mogelijk opgepakt, maar u dient er rekening mee te houden dat onze (her-)planners ook maar vrijwilligers zijn, die niet altijd direct kunnen reageren.

  Op deze pagina vind je de instructie voor het doen van een wijzigingsverzoek in Sportlink.

 • Senioren

  TSC Secretariaat
  Secretaris@vvtsc.nl

 • Junioren

  TSC Secretariaat
  Secretaris@vvtsc.nl

 • Pupillen en meisjes

  TSC Secretariaat
  Secretaris@vvtsc.nl

 • Algehele afgelastingen (door de KNVB)

  Uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur zal er bekendgemaakt worden welke wedstrijden zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zal dit op zaterdag om uiterlijk 6.00 uur gebeuren. Voor de zondagwedstrijden geldt: deze worden uiterlijk op zaterdagavond om 20.00 uur gecommuniceerd en in uitzonderlijke gevallen uiterlijk zondagochtend 06.00 uur.

  De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website knvb.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app).

 • Afgelastingen (thuiswedstrijden)

  Op wedstrijddagen wordt, wanneer nodig, vroeg in de ochtend of gedurende de dag bekeken of de velden nog voldoende bespeelbaar zijn voor de (nog) te spelen wedstrijden. Indien er geconstateerd wordt dat het mogelijk niet bespeeld kan worden, zal de consul moeten bepalen of de velden nog wel of niet bespeelbaar zijn.

  Als de consul de velden afkeurt en er wedstrijden niet verplaatsbaar zijn naar de kunstgrasvelden dan wordt de wedstrijd via de wedstrijdzaken app van status afgelast voorzien en krijgen de voetbal.nl app gebruikers automatisch het bericht dat de wedstrijd er uit gehaald is. Dit geldt zowel voor het thuisspelende team als onze bezoekers. In het overzicht van geplande wedstrijden op onze website zal de status "afgelast" bij de wedstrijd worden gezet.

 • Afgelastingen (uitwedstrijden)

  Net als bij TSC zullen de natuurgrasvelden, waar nodig, gekeurd worden door vereniging en de aan de vereniging gekoppelde consul van de KNVB. 

  De procedure zal bij de uit-vereniging in de meeste gevallen gelijk zijn aan de procedure van TSC bij thuiswedstrijden en hou daarom de voetbal.nl app in de gaten voor eventuele wijzigingen. Hou ook de website van de uit-vereniging in de gaten daar er daar mogelijk ook nog een algemeen bericht van afgelastingen gepubliceerd zou kunnen worden. Neem bij twijfel contact op met het wedstrijdsecretariaat van de uit-vereniging.

 • KNVB Weekenddienst officials

  Indien er in het weekend contact gezocht moet worden met de KNVB inzake officials (scheidsrechters) dan is op de volgende pagina de contactinformatie te vinden. Hou er rekening mee dat de weekenddiensten wekelijks wijzigen en sla daarom niet de telefoonnummers van de genoemde personen op, maar kijk via de link steeds weer opnieuw wie er dienst hebben.

  De link naar de weekenddiensten: < KLIK HIER >

 • Reguliere en alternatieve trainingsschema's

  Bij TSC zijn er verschillende trainingsschema's. Wij spreken bij TSC over reguliere, afwijkende en alternatieve schema's. Hieronder worden de verschillende schema's uitgelegd. Op deze website wordt dagelijks bekend gemaakt welk trainingsschema op die dag van toepassing zal zijn.

  Indien de natuurgrasvelden mogelijk niet beschikbaar zullen zijn door de (verwachte) weersomstandigheden, waardoor eventueel een alternatief schema toegepast moet gaan worden, zal aan het einde van de ochtend door het secretariaat contact gemaakt worden met accommodatiebeheer om de gesteldheid van de velden door te nemen. Indien er dan nog geen duidelijkheid is, zal in de middag de gesteldheid van de grasvelden opnieuw bekeken worden. Indien er een aangepast of alternatief programma van toepassing is dan wordt hier melding van gemaakt via de website en zullen trainers op de hoogte worden gebracht via de groepsapps van de verschillende leeftijdsgroepen (afdelingen).

  Gelieve rekening met elkaar te houden daar wij het met zijn allen moeten doen!
  Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de accommodatiebeheerders te worden opgevolgd.

  Wij proberen in het aangepaste schema zoveel mogelijk met iedereen rekening te houden. De teamtrainingen gaan voor de individuele trainen daar de deelnemers aan de individuele trainingen, zoals de keepers bij de keeperstrainingen op maandag en dinsdag, nog gewoon bij hun teams kunnen aansluiten bij de trainingen op dezelfde of andere dagen.

 • Regulier of normaal

  Het reguliere of normale trainingsprogramma is het vastgestelde trainingsprogramma voor de kunstgrasvelden 1 en 2 plus het WETRA-veld.

  WETRA-veld staat voor wedstrijd/trainingsveld.

 • Aangepast

  Er is sprake van een aangepast schema als er geschoven moet worden in het reguliere of normale schema vanwege oefenwedstrijden, cursussen of andere omstandigheden, waardoor er geschoven moet worden in de locatieplanning van de trainingen.

 • Alternatief

  Indien het WETRA-veld, dat een natuurgrasveld is, door weersomstandigheden of de toestand van het veld niet beschikbaar is, wordt er uitgeweken naar het alternatieve schema. Het alternatieve schema is net als het reguliere of normale schema van te voren vastgesteld.

 • Woensdagmiddagtraining

  Op woensdagmiddag is de wekelijkse training van de lagere JO9 selectieteams, de JO8- en de JO7 teams. De training wordt gegeven door ervaren TSC trainers.

  Eventuele afgelastingen worden doorgegeven via de groepsapp voor deze leeftijdsgroep.