• Uitgangspunt is dat iedereen iets doet voor de vereniging.

  Waarom? Zonder vrijwillige inzet kan de vereniging niet functioneren, kunnen er geen trainingen worden gegeven, worden er geen wedstrijden gespeeld, kan er geen drankje worden gekocht in de kantine enz. enz. De vereniging TSC bestaat uit haar leden, een club mensen die er met elkaar voor zorgt dat we onze hobby kunnen uitoefenen. Ieder lid kan hier een bijdrage aan leveren; alle leden kunnen zich inzetten als vrijwilliger. Vrijwilligers zetten zich in, in het belang van de vereniging, dus voor elkaar. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg.

  Sinds het ontstaan van de vereniging is een groot aantal vrijwilligers betrokken geweest bij het uitvoeren van de diverse taken, hetgeen onmisbaar is voor onze vereniging. De laatste jaren is het aantal vrijwilligers echter flink teruggelopen en is er aanvulling nodig om de vereniging in de huidige vorm te laten bestaan.

  Pogingen van het bestuur om, in eerste instantie, leden vrijwillig taken te laten vervullen hebben te weinig resultaat gekend, mede door het ontbreken van een duidelijk beleid, eventuele consequenties (sancties) en medewerking van de leden.
  Bovenstaande is de reden voor het bestuur van TSC om over te gaan tot het willen invoeren van een strakkere vrijwilligersregeling. Op het moment dat u of uw zoon/dochter lid worden van de TSC dan gaat u deel uitmaken van de TSC gemeenschap en wordt er van u ook verwacht dat u hierin gaat participeren. Dat zou kunnen zijn als vrijwilliger in de staf van het team of in een rol rond het voetbalteam. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om u in te zetten voor de vereniging. Na inschrijving en plaatsing zal hierover contact met u worden opgenomen.

  Het doel van dit nieuwe beleid is enerzijds om de leden meer betrokken te krijgen bij het reilen en zeilen van de vereniging, en anderzijds om er voor zorg te dragen dat alle taken binnen de vereniging evenredig vervuld blijven worden, waarbij de vereniging tevens financieel gezond blijft.

  "Vele handen maken licht werk" Als iedereen een steentje bijdraagt is de inspanning per lid minimaal. Daarnaast is het gewoon leuk.

  Contactpersoon: Hermann-Otto Israel 
  Voor meer informatie: secretaris@vvtsc.nl