• 9 sportclubs die op of in de buurt van het Warandegebied liggen hebben zich verenigd in het Warande Cluster. Voor deze samenwerking wordt een aantal personen gezocht die zich bezig willen houden met de inrichting van deze samenwerking en de verdere uitwerking van de beschreven doelstellingen.

    Voor meer informatie, zie bijgevoegde profielbeschrijving.

    warandecluster bestuur