• De Raad van Toezicht (RvT) is aangesteld door de Algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging TSC. De RvT bestaat, op dit moment uit 5 personen en dient toezicht te houden op de gang van zaken en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het bestuur.

  Je kunt de Raad van Toezicht bereiken via:

  E-mail – RvTvvTSC@gmail.com

  Telefoon Marcel Willemsen: 06-31662631

 • Derk Mathon is na zijn periode als algemeen voorzitter weer de voorzitter van de Raad van toezicht geworden

  Derk Mathon

  Derk Mathon - Voorzitter RvT
  Derk Mathon - Voorzitter RvT

  Derk Mathon is na zijn periode als algemeen voorzitter weer de voorzitter van de Raad van toezicht geworden

  Derk Mathon

 • Bas van Leeuwen

  Bas van Leeuwen

  Bas van Leeuwen
  Bas van Leeuwen

  Bas van Leeuwen

  Bas van Leeuwen

 • Marcel Willemse

  Marcel Willemse

  Marcel Willemse
  Marcel Willemse

  Marcel Willemse

  Marcel Willemse