• De Raad van Toezicht (RvT) is aangesteld door de Algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging TSC. De RvT bestaat, op dit moment, uit 3 personen en dient toezicht te houden op de gang van zaken en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het bestuur.

    De leden van de Raad van Toezicht zijn:

    Derk Mathon, Marcel Willemsen en Bas van Leeuwen.

    Je kunt de Raad van Toezicht bereiken via:

    E-mail – RvTvvTSC@gmail.com

    Telefoon Marcel Willemsen: 06-31662631