• De Raad van Toezicht (RvT) is aangesteld door de Algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging TSC. De RvT bestaat, op dit moment, uit 4 personen en dient toezicht te houden op de gang van zaken en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het bestuur.

    De leden van de Raad van Toezicht zijn:

    Marcel Willemsen, Bas van Leeuwen Marc Steevens en Jennie van den Berg.

    Je kunt de Raad van Toezicht bereiken via:

    E-mail – RvTvvTSC@gmail.com

    Telefoon Marcel Willemsen: 06-31662631