• Tijdens de Algemene Ledenvergadering gisterenavond hebben de leden van TSC haar nieuwe voorzitter gekozen. Rinze Jaspers, die al zo´n 20 jaar lid is van de club, zal de voorzittershamer overnemen van Derk Mathon.
  Derk heeft naar eigen zeggen een jaar `op de winkel` gepast. In dat jaar is hard gewerkt aan continuiteit en onder andere het oprichten van een mooie commissie structuur. Een basis waarop Rinze en zijn bestuur voort kunnen bouwen en ook weer toekomen aan het opstellen van beleid en de toekomstvisie van en voor TSC.
  De leden danken Derk voor zijn inzet!

  Naast Rinze verwelkomen we ook Gert-Jan van Wanrooij als nieuw algemeen bestuurslid. Helaas was Gert-Jan geveld door een griepje en daarom niet aanwezig bij de ALV.

  Het bestuur is verder compleet met penningmeester Hans van Dorp en algemeen bestuurslid Adrie van Arendonk. Het technisch secretariaat zal worden gerund door Lisanne de Wit met op de achtergrond Christel Imbos. Die laatste heeft het afgelopen jaar ontzettend veel werk binnen het secretariaat verzet, waarvoor de leden haar danken.

  Derk zal zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht weer oppakken. De Raad van Toezicht bestaat verder uit Bas van Leeuwen, Marcel Willemse, Marc Stevens en Jennie van den Berg. Zijn zullen het deels nieuwe bestuur blijven ondersteunen en adviseren waar nodig.

  Rinze en Gert Jan zullen zich binnenkort nog nader aan de leden voorstellen.