• Op Facebook is door Hermann-Otto Israël een speciale TSC pagina geopend. Op deze Facebook pagina worden de foto's weergegeven, die in recent verleden door Ton Roovers en Gerard Sestig zijn verzameld en gedigitaliseerd voor het digitale archief van TSC.

    Via verschillende berichten in Weekblad Oosterhout en via de website van TSC is aandacht gevraagd voor foto's en andere media uit verleden om voor de toekomst te bewaren. Hier is best veel respons op geweest met als gevolg daarvan nog meer foto's uit het verleden die de geschiedenis van TSC mooi documenteren.

    Op de foto hieronder zitten en staan de TSC'ers op de platte kar ter ere van het behaalde kampioenschap in 1920.

    Deze pagina wordt steeds verder gevuld met foto's uit het verleden en daar waar mogelijk wordt een tekst met aanvullende informatie neergezet. Nu al zijn er foto's van TAVENU en Sparta van voor de samenvoeging en kampioensfoto's, elftalfoto's, ledenlijsten en andere leuke dingen van tot ongeveer 1930 te zien.

    Het adres van deze speciale TSC Facebookpagina is https://www.facebook.com/TSCsDigitaleArchief/ 

    Wij nodigen u uit om naar deze pagina te komen en de pagina te liken. Mocht u nog foto's hebben die een verrijking zouden kunnen zijn voor ons digitale archief dan kunt u contact opnemen met Hermann-Otto via Hermann-Otto.Israel@vvtsc.nl