• Dennie Antheunisse is recentelijk afgetreden als penningmeester van TSC. In verband met wisseling van werkkring is Dennie niet meer in de gelegenheid om de benodigde aandacht en tijd te besteden aan TSC. Dennie is gedurende vele jaren penningmeester van TSC geweest. Het Bestuur zegt Dennie dank voor de werkzaamheden die Dennie ten behoeve van TSC heeft verricht en wenst hem succes bij zijn verdere carrière.

  Het Bestuur van TSC heeft Joost Cornelisse bereid gevonden te fungeren als penningmeester ad interim.
  Joost is 45 jaar. Zijn zoon voetbalt bij de JO17-2. In de afgelopen seizoenen heeft Joost geholpen met trainingen, begeleiding en vlaggen. In het dagelijks leven heeft Joost een administratiekantoor en verder zet hij zich in voor de carnaval in Kaaiendonk.

  Het Bestuur van TSC is voorts versterkt met Maarten Kuhlmann. Maarten zal fungeren als secretaris ad interim.
  Maarten is 50 jaar, getrouwd met Ilse en vader van twee voetballende zoons (JO17 en JO15).
  Korte carrière als voetbaltrainer, daarna enthousiast supporter. Als vrijwilliger geholpen bij het recente internationale jeugdtoernooi van TSC. Maarten is in het dagelijks leven werkzaam in de IT. De laatste zeven jaren als ambtenaar bij de gemeente Oosterhout en daarvoor bij verschillende commerciële bedrijven.

  Tenslotte is het Bestuur van TSC aangevuld met Marcel Bakkers als lid ad interim voor de portefeuille Jeugdzaken. Marcel is 46 jaar.
  Marcel is sedert zes jaren actief bij TSC in de rol van leider/trainer/supporter van zijn zoontjes. In het dagelijks leven is Marcel gerechtsdeurwaarder en leidinggevende van een gerechtsdeurwaarderskantoor.

  Het Bestuur van TSC kent derhalve thans de navolgende samenstelling:

  1. voorzitter a.i.: Ernst-Jan van Langh
  2. penningmeester a.i.: Joost Cornelisse
  3. secretaris a.i.: Maarten Kuhlmann
  4. lid (senioren): Edwin van Gils
  5. lid (horeca): Robin Baarh
  6. lid a.i. (jeugd): Marcel Bakkers
  7. lid a.i. (accommodatie): Mark Rijpert

  Alle leden ad interim van het Bestuur van TSC fungeren onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.

  De voornoemde leden ad interim zullen in de volgende ledenvergadering van TSC door het Bestuur in voormelde hoedanigheden als bestuursleden worden voorgedragen. In de statuten van TSC is opgenomen dat leden van het Bestuur uitsluitend kunnen worden gekozen door de ledenvergadering. Omtrent de ledenvergadering en de verkiezingen van nieuwe bestuursleden volgen te zijner tijd nadere mededelingen van het Bestuur.

  Oosterhout, 5 september 2019
  Het Bestuur van TSC