• De algemene ledenvergadering van TSC die gepland was voor 2 november is uitgesteld. Door de wederom verscherpte maatregelen kan deze NIET doorgaan en wordt deze later gehouden.

    Zodra er meer informatie bekend is over deze vergadering dan zal deze hier worden gepubliceerd.