• De algemene ledenvergadering van TSC is gepland voor 2 november a.s. 

    Zodra er meer informatie bekend is over deze vergadering dan zal deze hier worden gepubliceerd.