• In onderling overleg is besloten dat Toon van Seeters deze maand zijn bestuurstaken zal neerleggen en het bestuur van TSC zal gaan verlaten in verband met een verschil van inzicht met het bestuur. Toon was sinds zijn aantreden lid van het bestuur en met name verantwoordelijk voor de portefeuille Accommodatie.

    Toon van Seeters heeft In de voorbereidings- en realisatieperiode van de nieuwe kantine als bestuursverantwoordelijke een belangrijke rol in het bestuur gespeeld. Hij onderhield de vele contacten met de belangrijkste spelers, zoals de gemeente, (onder)aannemers en de vrijwilligers. Daarnaast heeft hij zelf ook enorm veel werk verzet en daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

    Het bestuur van TSC vindt het jammer dat Toon het bestuur verlaat, maar is verheugd dat hij zijn werkzaamheden in de operationele aansturing van alle accommodatie werkzaamheden blijft vervullen. Het bestuur zal zich in de komende periode gaan beraden of de vrijgekomen functie in het bestuur opnieuw op deze wijze zal worden ingevuld. Tot daar meer duidelijkheid over is, zal Dennie Antheunisse het aanspreekpunt voor accommodatiezaken zijn en zal het directe lijntje met Toon onderhouden.

    Het TSC bestuur