• TSC heeft naast de breedtesportteams in de afdeling JO7-JO19/MO9-MO17 ook een aantal selectieteams dat zich op hoog niveau meet met andere verenigingen in Nederland. TSC is er trots op dat haar jeugdopleiding tot de top 75 verenigingen, van de meer dan 2500 voetbalverenigingen in Nederland, behoort.

  De technische commissie is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en naast het opleiden van de spelers in de selectieteams, worden trainers van de breedtesportteams opgeleid middels centrale trainingen door trainingscoordinatoren en is het verantwoordelijk voor de interne scouting.

  De TSC technische commissie bestaat uit:

  • Hoofd jeugdopleidingen (HJO)
  • TC Coördinator per afdeling (JO19/JO17/JO14-15/JO12-13/JO10-11/JO8-9)
  • Trainingscoördinatoren per afdelingsgroepen (JO9-JO11/JO12-JO14/JO15) 

  Binnenkort zullen de foto's en contact gegevens van de HJO en de coördinatoren worden opgenomen op deze webpagina.

 • Samenstelling

  • HJO: Vacant
  • TC JO19: Hans Kuppens
  • TC JO17: Hans Bogaarts
  • TC JO15/JO14: Ramon Broeders
  • TC JO13/JO12: Herman Timans
  • TC JO11/JO10: Joep de Man
  • TC JO9/JO8: Hermann-Otto Israël
  • TC Keepers: Wim Verhoeve
  • Interne scouting: Wilfred de Jong
  • Trainingscoördinatoren:
   Herman Timans, Pim Rombouts en Tijs van Bragt
 • Interne scouting

  Sinds het seizoen 2016-2017 is onze jeugdopleiding uitgebreid met interne scouting. Gedurende ruim zes maanden nemen we alle niet selectieteams van JO-10 t/m JO-15 onder de loep, doorgaans bij thuiswedstrijden.

  We bekijken elk team minstens drie keer door minimaal drie verschillende personen, allemaal oud-spelers en -trainers. Dit leidt tot aanbevelingen, op basis waarvan spelers voor de selectieprocedure kunnen worden uitgenodigd. Tot nu toe is dat elk seizoen gebeurd en stromen een aantal zelfs door naar een selectieteam.

 • Trainingscoördinatoren (hulp van de CO, jo9 tm jo15!)

  Na een succesvol eerste seizoen 2018-2019 worden ook komend seizoen onze niet selectietrainers door trainerscoördinatoren (CO) ondersteund tijdens de trainingen. Voor de jo-9 tm jo-15 niet-selectieteams gaat deze ondersteuning plaatsvinden. We zijn gestart met het aanbod in jo-9 tm jo13, maar we gaan uitbreiden. Dat houdt in dat we in seizoen 2019-2020  een uitbreiding hebben richting jo-14/jo-15.

  Onze CO's zijn daadwerkelijk wekelijks op het veld te vinden. De ondersteuning vindt plaats in het geven van trainingen, aanbieden van oefenstof en omgaan met groepen en spelers. De ondersteuning start al daadwerkelijk voor de training, voorafgaand aan de trainingen voorzien de CO's  de trainers van oefenstof per app/mail. Zodat iedere trainer zijn training ruim van tevoren kan voorbereiden. Dit alles verloopt volgens het voetbaltechnisch plan van vv TSC. 

  Het doel van de inzet van de CO's is drieledig;

  • het verbeteren van het spelplezier voor spelers, 
  • het verbeteren van trainers, het intern ontwikkelen van (startende) trainers, langdurige samenwerkingen
  • het wekelijks zien van ontwikkeling van spelers

  Pim Rombouts (jo9-jo10-jo11), Herman Timans(jo12-jo13 en Tijs van Bragt (jo14-jo15, per seizoen 19-20) zijn actief als CO binnen TSC, Zij schakelen met regelmaat met trainers en technische commissie van vv TSC

 • TSC Voetbaltechnisch plan (VTP)

  Het voetbaltechnisch plan (hierna te noemen VTP) van TSC is een plan dat geschreven is door TSC-ers voor TSC-ers. Middels dit plan willen we trainers van de club handvatten bieden om de spelers en het team beter te maken. Deze spelers doorlopen veelal de gehele jeugdopleiding van TSC, belangrijk is dan dat deze spelers een op eenduidige manier worden getraind en aangesproken.

  Om dit te realiseren trachten we in dit VTP een uniforme manier van werken te creëren. Natuurlijk blijft voldoende ruimte voor onze trainers om binnen de kaders van TSC te kunnen werken en de sterke kanten te benutten. Kortom, de kaders zorgen voor een vorm van eenduidigheid en herkenbaarheid binnen de jeugdopleiding vv TSC.

  Maar voetballen is en blijft een spel. Kenmerkend voor een spel is, dat -binnen de spelregels- mensen keuzes kunnen maken. Er zit een bepaalde vrijheid en daarmee creativiteit in. Het is dan ook een ingewikkeld spel, vooral door het grote aantal spelers dat in het veld staat. Alle spelers nemen beslissingen en de speler die de bal heeft moet reageren op die beslissingen. Daardoor levert voetbal steeds wisselende situaties op, er is niet één situatie hetzelfde.

  De ontwikkeling van spelers is natuurlijk gekoppeld aan het plezier beleven. Plezier is een heel belangrijk speerpunt binnen vv TSC. Een voorwaarde is dat wordt ingespeeld op individuele verschillen tussen kinderen en ruimte wordt geboden om ook zelfstandig te kunnen handelen. Daaraan voorbij gaan kan bij veel spelers het spelplezier en de motivatie om te voetballen ernstig ondermijnen.

  Het feit dat een trainer er is voor de spelers en niet andersom, kan dan ook niet vaak genoeg worden herhaald. Spelers hebben er lol in als je ze voetbaltaken geeft die ze ook daadwerkelijk aankunnen. Want ze zijn gaan voetballen omdat ze voetballen zo leuk vinden; dat is scoren, aanvallen, verdedigen en omschakelen. Niks meer en .......niks minder.

 • TSC Voetbaltechnisch Plan (VTP) - De trainingscycli

  Om te voorkomen, dat bepaalde trainingsonderdelen niet of nauwelijks aan bod komen, werken we in de tweede en eventuele derde training van de week met een vijf- of zesweekse cyclus.

  • Bij de JO7, JO8. JO9, JO10 en JO11 werken we met een cyclus van vijf weken. Hierin worden vooral de basisvaardigheden behandeld. In de eerste week komt het passen en aannemen aan bod, in week twee het draaien, in week drie het dribbelen, drijven en passeren, in week vier het schieten en ten slotte komt in week vijf het aanvallen en verdedigen aan de orde.
    
  • Bij de JO13 tot en met de JO19 werken we niet in een cyclus van vijf, maar in een cyclus van zes weken. In de eerste week wordt het aanvallen en dan vooral het opbouwen, het aannemen en passen behandeld. In de tweede week komt ook het aanvallen aan bod, maar dan vooral het scoren, schieten en bewegen zonder bal. In week drie ligt de nadruk op het verdedigen en storen en in de vierde week wordt het verdedigen en dan voornamelijk het voorkomen van doelpunten behandeld. In de laatste twee weken staat het omschakelen centraal. In de vijfde week het omschakelen van balbezit naar balbezit tegenstander en in de laatste week het omgekeerde, namelijk van balbezit tegenstander naar balbezit.

  Het spreekt voor zich, dat de trainers vrij zijn om hier geschikte oefenstof bij te zoeken. Het is zo opgesteld, dat de trainer zijn ei zeker nog kwijt kan in zijn trainingen.