• Bij deze wederom een update Technische Commissie. Een update van zaken die binnen de jeugd spelen op technisch vlak.

  Trainingsco in actie

  Sinds dit jaar zijn trainingscoördinatoren Herman Timans en Pim Rombouts actief op het veld. Trainers van niet-selectieteams jo-9 t/m jo-13 worden hierbij wekelijks ondersteunt door een trainingscoördinator. Zij zetten de training uit, voorzien de trainers van oefenstof, geven tips over het geven van de training en ondersteunen op pedagogisch gebied. Deze ‘duizendpoten' zijn nu een 3-tal maanden wekelijks actief en gaan in winterstop het traject met de betrokken trainers evalueren. Coördinatoren en trainers zijn erg enthousiast over het traject en er ligt absoluut een basis om in nieuwe seizoen verder uit te gaan bouwen!

  Voortgang Technische Commissie

  Bij de start van het nieuwe seizoen is Hans Bogaarts gestart als TC-lid jo17. Daarbij is hij verantwoordelijk voor ge jo17-1 en jo17-2. Hans is gestart met het leren kennen van de TC, trainers en vereniging. Wij wensen Hans veel plezier en succes toe bij TSC.
  Vanuit de TC zijn we nadrukkelijk bezig om de gekozen TSC-spelprincipes binnen de selectieteams te implementeren. Na een 3-tal bijeenkomsten met alle selectietrainers zijn de spelprincipes gekozen. Dit jaar zijn vanuit TC gesprekken gevoerd met alle trainers om deze methodische lijn te gaan uitrollen. Nu zijn we in de fase van implementeren bij de teams. Dit interessante proces wordt door TC gevolgd.
  Gedurende de winterstop evalueren vanuit TC met onze selectietrainers en kijken we vooruit naar de toekomst.

  Evaluatie eerste seizoenshelft

  Teams zijn goed op weg, alle (selectie)teams draaien goed mee in de competitie en de eerste kampioenen zijn een feit. Belangrijker nog is dat er plezier is op trainingen en wedstrijden en spelers zich individueel en als team weten te ontwikkelen. Complimenten aan spelers, trainers en begeleiders.

  Spreekuur TC

  Op maandag 21 januari om 18.30u is er wederom een spreekuur TC. Het spreekuur heeft ten doel eenieder binnen de vereniging op technisch gebied te ondersteunen. Om de 6/8 weken is Technische commissie beschikbaar. Vragen op technisch vlak bijvoorbeeld met betrekking tot trainingsopbouw, weekplanning, oefenstof, spelformaties, spelhervattingen etc. kunnen aan de technische commissie worden voorgelegd. (Teams werkend met trainingscoördinatoren Pim en Hermann houden hen als aanspreekpunt) Gelieve tijdig een mail te sturen naar sestig1@hotmail.com indien u een vraag heeft zodat Technische commissie uw vraag goed kan beantwoorden. Stuur de mail uiterlijk in het weekend voorafgaand aan het spreekuur.

  Interne scouting

  Ook dit seizoen is de interne scouting wekelijks actief op de velden. Zaterdags van 8.30u tot 16.45u bekijken de scouts de teams. Onder leiding van Hoofd Scouting Wilfred de Jong bezoeken de scouts niet-selectieteams en onderhouden zij contact met de trainers. Complimenten aan deze groep vrijwilligers!

  Maak gebruik van onze selectietrainers

  Onze selectietrainers hebben een ruime ervaring en voetbalkennis en kunnen u wellicht ook verder helpen als u vragen heeft m.b.t. voetbaltechnische zaken. Zij kunnen u buiten de technische commissie om gedurende de week ook voorzien van tips met betrekking tot voetbaltechnische zaken.

  Trots op TSC

  Zoals eerder op de website opgenomen staan we op plek 175 op de Top 200 amateurclubs uitgegeven door ‘ De voetbaltrainer'. Met onze jeugdafdeling zelfs op plek 52! Aangezien er 2550 amateurclubs zijn in Nederland mogen we daar absoluut trots op zijn!
  Zowel Angelo Ernst (jo17-1) en Ali El Abdelloui (jo15-1) zijn bezig met de UEFA-C cursus. Beide heren pakken de cursus en stage goed op en zullen het diploma aan het einde van dit seizoen in de lucht houden!

  Oud gedienden vinden de weg terug naar TSC. Michel Roovers is in het huidige seizoen teruggekeerd als assistent bij TSC jo19-1.
  We zijn trots op de doorstroming van TSC jo19-1/2 naar de senioren. Spelers zijn zowel actief in TSC1 en TSC 2. Beide teams, TSC 1 en TSC2 draaien mee in de top van hun competities. Mede dankzij de toppers uit de voormalige jo19-1/2.

  In november/december 2018 is een mooi stuk geplaatst in Trainersmagazine over Ad Looijmans TSC jo19-1 en implementeren van spelprincipes.

  Veel TSC spelers vallen op bij de KNVB-scouts. TSC is maar liefst met 8 spelers vertegenwoordigd in de KNVB selecties!