• Op de ledenvergadering van 16 september jongstleden zijn er, naast de nieuwe voorzitter, meerdere algemene bestuursleden gekozen in het bestuur.

  Zoals op de vergadering aangegeven zouden we, zodra de taken verdeeld waren, bekend maken aan de leden welke taakverdeling er binnen het nieuwe bestuur is afgesproken.

  De taakverdeling is als volgt:

   

  Dagelijks bestuur:

  Adrie van Arendonk (voorzitter)

  Martin Tak (penningmeester)

  Maarten Kuhlmann (secretaris)

   

  Overige bestuursleden:

  Walther Kops: Voetbaltechnische zaken (selecties, TC’s, HJO)

  Jelte Burgler: Accommodatie, sponsoring

  Arno Snoeren: Sponsoring, financiële commissie, communicatie & PR

  Kitty Marijnissen: Jeugd onderbouw, meiden en dames voetbal

  Wilfred Smits: Jeugd bovenbouw, senioren (niet selectieteams)

  Peter Mous: Voetbal organisatorische zaken, communicatie & PR, sponsoring

  John Tielemans: Horeca

   

  Zoals te zien worden sponsoring en communicatie & PR door meerdere bestuursleden op zich genomen. Arno Snoeren zal hiervoor het eerste aanspreekpunt zijn.