• Beste leden van TSC,

  Met verslagenheid en groot verdriet hebben wij vanochtend vernomen dat Saskia Lodewikus-Groen
  plotseling op slechts 55 jarige leeftijd is overleden.

  Saskia was TSC’er in hart en nieren. Als vrijwilliger verzette zij al geruime tijd zowel voor als achter de
  schermen veel werk en deed dat vol overgave. Veel clubleden kennen haar van achter de bar, waar
  ze er vooral op toezag dat iedereen het naar zijn zin had. Maar ze deed zo veel meer, ze was actief in
  meerdere commissies en hielp graag en vaak mee met activiteiten in de vereniging. Ze was dan ook
  bijna dagelijks op het sportpark te vinden. Saskia was voor veel leden en vrijwilligers ook een
  aanspreekpunt en iemand waar je op kon bouwen. Mensen zoals Saskia, die zich zo onbaatzuchtig en
  onvoorwaardelijk inzetten zijn zeldzaam. We zullen haar enorm gaan missen.

  Wij wensen de familie en alle overige nabestaanden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit
  verlies.