• Beste TSC-ers, zoals reeds bij de algemene ledenvergadering aangekondigd bestaat er de wens vanuit het bestuur om een Raad van Toezicht aan te stellen.

  Na zorgvuldige selectie menen we dat er een goed gezelschap is samengesteld, met veel kennis, kunde en ervaringen. Personen die midden in de club staan, maar ook die er meer van buitenaf tegenaan kijken.

  De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen en  dient toezicht te houden op de gang van zaken en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies aan het bestuur.

  De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  Derk Mathon, Marcel Willemsen, Maurice Ripzaad en Bas van Leeuwen.

  Een korte introductie en motivatie van deze 4 leden.

  Derk Mathon: Ik heb ruim dertig jaar bij TSC gevoetbald en ben nog altijd rustend lid bij de mooiste vereniging van Oosterhout. Veel van mijn vriendschappen en mooie herinneringen komen voort uit deze club, die ik dan ook een warm hart toedraag.

  In het dagelijks leven ben ik goudsmid van beroep en run samen met mijn vrouw een atelier/winkel in hartje Oosterhout. Naast het maken van juwelen ondernemen we ook graag. Sinds 2017 ben ik lid van het bestuur van een landelijke vereniging, het Nederlands Gilde van Goudsmeden. Vanaf 2019 ben ik voorzitter en doe dat met veel plezier. Het is mooi om een vereniging te kunnen ondersteunen en laten groeien, vanuit welke positie dan ook.

  Toen ik werd gevraagd om lid te worden van de nieuw op te richten Raad van Toezicht van TSC, heb ik niet getwijfeld. Ik heb vanuit mijn voorzitterschap regelmatig te maken met een RvT en zie de toegevoegde waarde ervan in de praktijk. Het valt niet mee om een vereniging te besturen. Een RvT is er natuurlijk om toezicht te houden op de bestuurlijke gang van zaken maar ondersteunt ook vooral. Het houdt het bestuur scherp en controleert of het bestuur haar doelen bereikt.

  TSC is een grote vereniging, er zijn dus ook veel verantwoordelijkheden voor het bestuur. Een Raad van Toezicht is dan ook geen overbodige luxe. Met een goede mix van clubliefde, bestuurlijke ervaring, juridische kennis en gezond verstand zal de RvT van grote waarde kunnen zijn. Ik hoop met mijn specifieke kennis bij te kunnen dragen aan een stabiele en gezonde club die kan floreren.

  Marcel Willemsen: Vanaf mijn jeugd volgde ik TSC en kwam ik er graag en in de tijd dat zoon Guus de jeugdopleiding doorliep, werd het echt mijn club. TSC zit in mijn hart!

  De ontwikkeling van TSC gaat voorspoedig. De accommodatie is top (zeker als we ook nog eens een Pannaveld aan zouden kunnen leggen) en het bestuur stelt zich open en transparant op. Hierin past de benoeming van een Raad van Toezicht die, naast de controlerende taak, het bestuur zal gaan adviseren.  Het benoemen van een Kinderbestuur is ook heel erg goed.

  Daarom treed ik graag toe tot de Raad van Toezicht en help ik van daaruit graag mee om TSC nog verder door te ontwikkelen. Open en transparant naar alle leden toe.

  Maurice Ripzaad: ik ben al meer dan 35 lid van vv TSC.

  In de afgelopen jaren heb ik bij vv TSC heel veel plezier beleefd en daarbij ook hele leuke mensen ontmoet. Medespelers toen ik zelf nog actief speelde, leden van nu, vrijwilligers, allemaal geweldig om te zien.

  In mijn ogen heeft nog steeds de jeugd de toekomst, zijn onze vrijwilligers die altijd voor TSC klaarstaan zeer belangrijk, zijn senioren, rustende leden, sponsoren en supporters een aanwinst en vind ik het fijn dat onze vereniging deze mensen met elkaar verbindt.

  Ik hoop door mijn toetreding tot de Raad van Toezicht, bij te kunnen dragen tot een langdurige voortzetting van vv TSC.

  Bas van Leeuwen: Ik ben nu ongeveer 6 jaar lid van TSC. In het verleden heb ik voor verschillende voetbalverenigingen gespeeld, zowel op het veld als in de zaal, en op dit moment voetbal ik bij TSC 35+ alsmede op de "donderdagavond". Inmiddels heb ik mijn hele gezin aangestoken met het TSC virus en speelt mijn vrouw bij de TSC 30+ Dames en mijn zonen bij de JO11-3 en JO7-1. Daarnaast ben ik trainer/coach van de JO11-3 en lid van de activiteitencommissie.

  Het doel van de Raad van Toezicht is adviseren en ondersteunen van het bestuur van TSC. De RvT ziet toe op het beleid en beheer van het bestuur. Ik wil hier graag een rol in spelen en mijn ervaringen vanuit de verschillende lagen van TSC terug koppelen aan het bestuur. Het beleid van TSC moet duidelijk zijn en zich richten op alle leden binnen de club, zowel voor de lagere teams als de selectie-elftallen. Binnen de RvT wil ik graag een steentje bijdragen aan de toekomst van TSC.

  Namens het bestuur heten wij de leden van de RvT van harte welkom en kijken we uit naar een prettige samenwerking.

  Bestuur TSC