• Procedure voor BVO/KNVB scouts

  Voor scouts van BVO (Betaald Voetbal Organisaties) en de KNVB gelieve als volgt met ons samen te werken.

  Bezoek:

  • Bij een bezoek aan ons sportpark om te scouten graag op voorhand email berichtje naar tc@vvtsc.nl met CC secretaris@vvtsc.nl. U krijgt geen bevestiging, u bent gewoon welkom.
  • Op de dag zelf graag melden bij het wedstrijdsecretariaat dat u er bent. Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich op de eerste verdieping aan de kant van het hoofdveld.

  Interesse/Uitnodiging:

  • Bij interesse voor een speler kunt u een email met uw vraag sturen naar tc@vvtsc.nl. De communicatie hierover doen wij enkel met email adressen van de BVO of KNVB. In het kader van de privacywetgeving verstrekken wij geen gegevens op andere emaildomeinen.
  • Wij leiden dit verzoek door naar de speler/ouders om te vragen of zij toestemming geven de gevraagde gegevens te delen. Zo ja, dan mailen wij u de gewenste gegevens. Zo nee, krijgt u van ons (waar mogelijk gemotiveerd) bericht.
  • Voor uitnodigingen geldt dezelfde route, dus via tc@vvtsc.nl.

  Wij waarderen uw medewerking!