• Maurice Ripzaad treedt terug uit de Raad van Toezicht.

    Maurice heeft hier in goed overleg met de RvT toe besloten omdat hij te emotioneel betrokken is en daardoor naar eigen zeggen niet langer in staat is om neutraal en objectief te functioneren.

    Maurice wil benadrukken dat hij veel vertrouwen heeft in de overige leden van de RvT en dat hij met plezier met ze heeft samengewerkt. Wij betreuren dat hij deze keuze heeft moeten maken maar kunnen het ook goed begrijpen.

    Maurice, bedankt voor je inzet voor TSC!