• Marc Steevens is heden met onmiddellijke ingang wegens familieomstandigheden afgetreden als voorzitter van TSC (de echtgenote van Marc Steevens is getroffen door een ongeneeslijke ziekte).

  Marc Steevens is thans niet langer in de gelegenheid om – naast zijn werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf – de benodigde aandacht en tijd te besteden aan TSC. Zijn prioriteiten liggen nu begrijpelijk bij zijn gezin.

  Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TSC zal Ernst-Jan van Langh fungeren als voorzitter ad interim. Ernst-Jan van Langh is al vele jaren actief lid van TSC. Recentelijk in de functies van voorzitter Sponsorcommissie en lid van de Raad van Advies.

  In de volgende ledenvergadering zal een nieuwe voorzitter van TSC worden gekozen. Omtrent deze ledenvergadering en verkiezing volgen te zijner tijd nadere mededelingen van het bestuur.

  Het bestuur van TSC wenst Marc Steevens en zijn gezin alle sterkte in deze moeilijke tijden.

  Oosterhout, 20 augustus 2019

  Het Bestuur van TSC.