• Op donderdag 28 maart kregen wij het treurige bericht dat Ad Roovers (3/8/1942) vroeg in de morgen is overleden.

  Ad Roovers was lid van TSC vanaf zijn twaalfde jaar. Op voetbalgebied geen hoogvlieger maar organisatorisch een gewaardeerde en plichtsgetrouwe kracht binnen de vereniging.

  Vanaf de oprichting van de "Zaterdagveteranen" was hij actief als linksback, eerst in de vierde klasse van de KNVB en later in de Veteranencompetitie. Vanaf ± 2010 deed hij niet meer mee aan wedstrijden maar was er wel elke zaterdagmiddag bij om met zijn maten nog even te trainen. Twee jaar geleden gaf hij aan helemaal te stoppen met voetballen. Maar er kon geen zaterdag voorbij gaan of Ad schoof aan bij de stamtafel in onze kantine om samen met de "oudere" TSC-ers van gedachten te wisselen.

  Ook bij grote evenementen, zoals de diverse jubilea die er in de loop van jaren bij TSC geweest zijn, kon er een beroep op hem gedaan worden. Het laatste jubileum, 110 jaar TSC in 2018, is mede door zijn toedoen een groot succes geworden.

  Het is een vreemde gewaarwording voor heel TSC om iemand, die twee maanden geleden nog bij de thuiswedstrijd van het eerste aanwezig was, te moeten missen.

  Namens het bestuur en de leden van TSC wensen wij Pauline, Suzanne en Perry en verdere familieleden alle sterkte toe.

  De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 3 april om 10:00 in de aula van crematorium Yardenhuis van Brabant, Florijstraat 60 te Oosterhout.