• Voetbalvereniging TSC is een bloeiende vereniging met meer dan 1.000 leden. Er komt nogal wat bij kijken om onze voetbalclub goed draaiend te houden. Daartoe moeten uiteraard ook kosten worden gemaakt. Zoals bijdragen aan de KNVB, vergoeding aan de gemeente Oosterhout voor het gebruik van de accommodatie, vergoedingen van trainers, kosten van voetbalmateriaal, verzekeringen etc. De inkomsten van TSC bestaan voornamelijk uit de contributies die de leden betalen, opbrengsten van de kantine en bijdragen van sponsoren.

  Het is daarbij van groot belang dat de leden van TSC hun periodieke contributie tijdig en stipt betalen. Zonder deze betalingen kan de voetbalclub v.v. TSC niet naar behoren functioneren.

  Elk kwartaal wordt er via een automatische incasso een vierde deel van deze contributie geïnd. De leden zijn verplicht om hun contributie via automatische incasso te voldoen. De leden zijn gehouden om verandering van bankrekeningnummer per email te melden bij de secretaris (secretaris@vvtsc.nl).

  Uit onze contributie-overzichten seizoen 2018-2019 + het 3e en/of 4e kwartaal 2019 is gebleken dat de automatische incasso van een schrikbarend deel van de leden is gestorneerd. Deze leden hebben dus ten onrechte geen contributie betaald.

  TSC kan uiteraard niet aanvaarden dat een deel van haar leden geen contributie betaalt. Het bestuur van TSC heeft zich inmiddels genoodzaakt gezien om het besluit te nemen, dat leden die hun contributie niet hebben betaald, niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden in TSC-verband.

  Het Bestuur zal dit speelverbod kenbaar maken via de coördinatoren en leiders/trainers van de wanbetalende spelers. Bij wanbetaling dupeert de betrokken speler niet alleen zichzelf, maar ook zijn team en de vereniging TSC.

  Bij achterstand in contributiebetalingen zal TSC geen medewerking verlenen aan overschrijving naar een andere voetbalvereniging.

  Het Bestuur roept alle leden op om ook zelf nauwkeurig na te gaan of nog contributieverplichtingen en/of andere financiële verplichtingen uit het verleden open staan en deze per ommegaande integraal te voldoen.

  Het Bestuur gaat ervan uit dat iedere TSC-er zijn/haar eigen verantwoordelijkheid inzake deze verplichtingen ten opzichte van de vereniging en de andere leden neemt.

  Oosterhout, 4 november 2019

  Bestuur vv TSC