• Op maandag 14 maart was er een buitengewone ledenvergadering betreffende de wens van het bestuur om zonnepanelen op het dak van de kantine te gaan plaatsen.

    Unaniem werd het voorstel van het bestuur voor het plaatsen van zonnepanelen en het (indien nodig geacht) aangaan van een lening hiervoor, goedgekeurd.

    De realisatie zal binnen 3 maanden gebeuren en te zijner tijd zal er een beroep op enkele vrijwilligers gedaan worden