• Namens het Bestuur van vv TSC nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in onze kantine aan de Warandelaan 10 te Oosterhout NB.

   

  De Agenda:

  1. Opening door Marc Steevens, voorzitter van TSC.
  2. Notulist ALV. Aanstelling. (Besluit).
  3. Organisatie en Spelregels ALV (op de site van TSC). (Besluit).
  4. Ingekomen stukken.
  5. Vaststelling notulen van de bijzondere ledenvergadering van 11 juni 2018. (Besluit).
  6. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2018. (Besluit).
  7. Verslag van de Kascommissie. Goedkeuring financieel jaarverslag. (Besluit).
  8. Instelling Club Raad. (Opiniƫrend).
  9. Rondvraag: vragen gelieve u voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze schriftelijk in te leveren bij de voorzitter ALV.
  10. Sluiting van de vergadering.

  Oosterhout, 8 februari 2019

  Marc Steevens - Voorzitter
  Hermann-Otto Israƫl - Secretaris

 • Inzake deze BLV bericht het Bestuur van TSC het navolgende:

  1. Agenda staat hierboven.

  2. Notitie omtrent organisatie en spelregels voor de ALV staat eveneens op deze site (klik hier).

  3. De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van TSC. Bij binnenkomst dienen de leden zich te legitimeren en bij het Bureau
  Registratie/Stembureau aan te melden.

  4. Volmacht (model) staat op deze site (klik hier). Deze kan worden gedownload en geprint. Exemplaren van de volmacht zijn tevens verkrijgbaar bij het Bestuur en bij het wedstrijdsecretariaat. NB: let op kopie legitimatiebewijzen van volmachtgever en gevolmachtigde.

  5. Verklaring wettelijke vertegenwoordiger (model) staat op de site (klik hier). Deze kan worden gedownload en geprint. Tevens verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat en bij het Bestuur. NB: let op kopie legitimatiebewijs.

  6. Inzage stukken op donderdag 21 februari 2019 vanaf 20:00 uur:
  A. financieel jaarverslag 2017/2018;
  B. notulen BLV 11.06.18;
  C. notulen ALV 29.10.18.

  7. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Bestuur.

  Het Bestuur van TSC
  8 februari 2019

  Spelregels https://www.vvtsc.nl/spelregels-algemene-bijzondere-vergaderingen/