• In de schaduw van de machtige Sint Jan vond in Theater de Bussel op 31 januari jl. het Sportgala Oosterhout plaats. De grote zaal was afgeladen vol: genomineerden en andere leden van hun sportverenigingen, familie en vrienden en andere geïnteresseerden. En de notabelen: de nieuwe burgemeester Mark Buijs (die nog op zijn ambtsketting zit te wachten), Marian Witte (wethouder sport), het bestuur van de Stichting Sportgala Oosterhout, de nominatie-commissie. Sterk team: feilloze uitvoering.

  Spanning en nieuwsgierigheid hingen in de lucht. Het zou een overgetelijke avond worden.
  De verbaal jonglerende opperspreekstalmeester Rens Merkelbach en ‘de dansende knuffelbeer’ Arnold Victory Vanderlyde (oud-bokskampioen en vaderlands idool) verzorgden de presentatie en de prijsuitreikingen op dit wervelende gala. Vol verrassende afwisselingen en in een adembenemend tempo.

  Uit telkens drie genomineerden werden verkozen de Sportvrouw, de Sportman en de Sportploeg. Allemaal topsporters met een overtuigende palmares. Daarnaast ook nog toekenning van de prijs voor het Talent van het jaar, van de Sportstimuleringsprijs en van de Algemene Sportprijs gemeente Oosterhout (veelal genoemd: de Vrijwilligersprijs).
  De verkiezingen zijn ieder jaar weer een heikele kwestie. Hoe vergelijk je prestaties in totaal verschillende sporten? Welke criteria worden aangelegd? In dit gala behoort de Olympische gedachte te overheersen: ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. De wil om te winnen mag iedere (top-) sporter/genomineerde straks weer laten prevaleren bij de wedstrijden in zijn eigen sport.
  De presentatiegids van het Sportgala Oosterhout vermeldt het motto: “Het sportgala is een eerbetoon aan alle sporters en vrijwilligers!” Dit motto geldt eens te meer voor de Algemene Sportprijs gemeente Oosterhout.

  Oosterhout kent een enorm scala verenigingen voor zeer uiteenlopende sporten. De verenigingen kennen honderden vrijwilligers. Die besteden onnoemelijk veel (vrije) tijd aan hun vereniging. En leggen daar hun ziel en zaligheid in. De verenigingen zouden zonder deze inzet van alle vrijwilligers niet kunnen functioneren. Wethouder Marian Witte heeft het essentiële belang van de vrijwilligers in haar toespraak benadrukt en alle vrijwilligers voor hun bijdragen aan de Oosterhoutse sportverenigingen in 2018 namens de gemeente bedankt. Datzelfde gold alle vrijgevige sponsoren. Vrijwilligerschap is geen wedstrijd. De één doet dit; de ander dat. De één kan – om uiteenlopende redenen – meer tijd besteden dan de ander. Vrijwilligerschap is geen verplichting maar een roeping. ‘Je doet het voor je cluppie!’

  Arno Donkers (TSC) mocht dit jaar de Algemene Sportprijs gemeente Oosterhout ontvangen. Proficiat. In de voetsporen van de legendarische Piet Vissers (TSC), die het eerbetoon in 1989 ten deel viel. Het zij Arno van harte gegund. En zo ook zijn schroomvallige jeugdliefde en inmiddels tientallen jaren echtgenote: Elly, die Arno in zijn betrokkenheid bij TSC altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund en nog steunt.
  Arno is al tientallen jaren betrokken bij TSC. Als speler (topkeeper met gemengde stijlen van Carlo Cudiccini en Lev Yashin) en later als vrijwilliger in zo ongeveer alle functies die TSC in de loop der jaren heeft gekend. Het voelt als een oeuvreprijs.
  Vele jaren (mede-)organisator van feesten (Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar, jubilea, themata, etc.). Lid van de Raad van Advies. Een gremium dat het bestuur van TSC gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Arno is één van de clubiconen en één van de cultuurbewakers van TSC. Het clublied (1912) bazuint uit volle borst: “… wier blauw-wit bloed door d’aderen stroomt …”.

  Persoonlijk vind ik het jammer dat ook bij de vrijwilligers sprake is van een soort wedstrijd, met slechts één winnaar en één prijs. Vrijwilligerschap kent geen verliezers. De andere genomineerden wil ik hier ook noemen: Frans Gosens (86 jaar) (K.B.V. Dorst), en de Onderhoudsploeg van v.v. Neerlandia.
  Bijzonder sympathieke genomineerden met eveneens een voortreffelijke staat van dienst. Ook hun beiden was de vrijwilligersprijs stellig gegund. Een onmogelijke keuze. Twee of zelfs drie vrijwilligersprijzen uitreiken zou verdiend zijn, maar gaat nu eenmaal niet op dit sportgala.

  Het was al met al een spetterend en gedenkwaardig evenement. Na afloop was er nog een drukbezochte ‘receptie’ in de foyer. Onder het genot van drank en hapjes werd het gala nageschouwd (‘leukste gala ooit’) en werden de genomineerden en uitverkorenen gefeliciteerd. Talloze TSC-ers waren aanwezig om de vreugde en de waardering met Arno en Elly te delen.

  Saamhorigheid is de kracht van Brabant. Sport verbroedert en verzustert (leenwoord uit het Vlaams). Met dank aan allen die dit supergala van en voor de sportverenigingen in Oosterhout mogelijk hebben gemaakt. (Ik durf ze niet op te sommen vanwege het gevaar er een paar te vergeten).
  De Oosterhoutse gemeenschap is trots op u. Houdoe en bedankt. Graag tot volgend jaar.

  Johan F. Bil (TSC)