• Inschrijven bij TSC

  Welkom bij de voetbalvereniging TSC.

  Het onderstaande formulier kunt u gebruiken voor het inschrijven van een speler bij TSC. Na het invullen van het formulier zal dit in behandeling worden genomen. Iedere nieuwe inschrijving zal worden toegevoegd aan onze wachtlijst (voor alle afdelingen), maar wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u aan te geven of wij directe plaatsing op direct/korte termijn verwachten of dat de nieuwe inschrijving nog op de wachtlijst zal blijven totdat er weer spelers geplaatst kunnen worden.

  Op het moment dat u of uw zoon/dochter lid worden van de voetbalvereniging TSC dan gaat u deel uitmaken van de TSC gemeenschap en wordt er van u ook verwacht dat u hierin gaat participeren. Dat zou kunnen zijn als vrijwilliger in de staf van het team of in een rol rond het voetbalteam. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkhedenom u in te zetten voor de vereniging.

  Na inschrijving zal hierover contact met u worden opgenomen door onze vrijwilligerscoordinator.

  Voor vragen kunt u een bericht sturen aan secretaris@vvtsc.nl.

 • Aanmelden als aspirantlid

 • IBAN VERPLICHT!!! Geen IBAN, geen acceptatie: 
  TSC heeft het IBAN nummer verplicht gesteld bij nieuwe aanmeldingen als lid of overschrijving van een andere vereniging naar TSC. Indien er geen IBAN wordt opgegeven dan zal TSC de inschrijving niet in behandeling nemen!

   

  Stichting leergeld: 
  Leergeld helpt, als laatste vangnet, kinderen, zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de club of de leverancier van spullen.

  Indien u van stichting leergeld toestemming heeft gekregen om uw zoon/dochter aan te melden bij TSC, dan dient u dat aan te geven in het opmerkingenveld. U zult uw eigen IBAN op moeten geven voor de incasso van andere zaken, zoals rode en gele kaarten, kledingfonds en overige incasso's.

  Toestemming van stichting leergeld om u bij TSC aan te melden betekent niet dat uw zoon/dochter ook automatisch bij TSC ingeschreven kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare vrije plaatsen in teams en de wachtlijst.