• Beste leden van TSC

  Zoals jullie weten heeft TSC, na het vertrek van het vorige bestuur in november 2022 en een twee
  opeenvolgende ledenvergaderingen een interim-bestuur gekregen. Dit bestuur was uit nood geboren
  en heeft door tijdsgebrek en een kleine bezetting maar een beperkt aantal doelen nagestreefd. We
  hebben het dagelijks bestuur op ons genomen, geprobeerd de commissies zo goed mogelijk aan te
  sturen en alle vrijwilligers, trainers en spelers te ondersteunen in alle activiteiten. We dienen er
  meteen bij te vermelden dat dit absoluut niet toereikend was en dat er taken zijn blijven liggen.

  We hadden ons voorgenomen om op 3 juli een nieuwe ALV te organiseren maar dat bleek te kortdag.
  Uiteraard zijn we van plan om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, en doen we ons
  uiterste best om een nieuw bestuur te formeren. We hebben dan ook een nieuwe datum geprikt
  voor een ALV, te weten:

  Donderdag 5 oktober.

  Een nieuw bestuur formeren is nodig omdat zowel de secretaris als de voorzitter vooraf hebben
  aangegeven hun taak tot het einde van het seizoen te zullen uitvoeren. Daarnaast is het noodzakelijk
  om het bestuur uit te breiden naar tenminste vijf leden. Bij deze doe ik dus graag een oproep om je
  te melden bij het Bestuur of de Raad van Toezicht als je interesse hebt in een bestuurlijke functie.
  Omdat er nog het nodige werk ligt in aanloop naar het nieuwe seizoen zal het interim-bestuur haar
  taken waar blijven nemen tot 5 oktober. Nu dus al vast deze vooraankondiging, de vergaderstukken
  en agenda zullen volgen na de zomervakantie en we houden jullie uiteraard op de hoogte van alle
  ontwikkelingen.

  Namens het bestuur wens ik iedereen een heerlijke zomer en we zien jullie graag weer bij aanvang
  van het nieuwe seizoen.

  Met sportieve groet.
  Derk Mathon.
  Voorzitter.