• Aankondiging BLV - 12 December (update 07.12.22)
  7 dec 2022
 • Beste tsc-ers,

  Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van donderdag 10 november jongstleden heeft het bestuur zich solidair verklaard met secretaris en vicevoorzitter Maarten Kuhlmann, die niet herkozen werd voor een tweede termijn, en heeft het bestuur haar taken neergelegd. Omdat TSC bestuurd moet worden heeft het bevoegde bestuur een nieuwe BLV (Bijzondere Leden Vergadering) uitgeschreven en de Raad van Toezicht aangewezen als voorzitter van de vergadering.

  De RvT heeft deze taak aangenomen vanwege de uitzonderlijke situatie. De RvT is een onafhankelijk en neutraal orgaan en we willen deze rol ook na de BLV weer kunnen vervullen. We zullen de vergadering dan ook zakelijk en formeel houden. Daarom ook zal de agenda van deze BLV kort zijn en slechts de hoognodige agendapunten bevatten.

   

  UPDATE 07-12-2022:

  Kandidaat bestuursleden.
  Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie van bestuurslid. De RvT zal een verklaring
  afleggen over de voortgang van dit proces. De overige agendapunten worden gewoon afgewerkt.

  Ingekomen stukken.
  1. Brief van Hans van Gastel
  2. Brief van de selectie van TSC1 op verzoek van de RvT

  Agenda (aangepast 07-12-22)

  1. Opening vergadering door Derk Mathon (RvT).

  2. Notulist BLV. Aanstelling (Besluit).

  3. Organisatie en Spelregels BLV (op de site van TSC). (Besluit).

  4. Verkiezing voor bekrachtiging van de Leden van de RvT. (Besluit).

  korte pauze.

  5. Uitslag verkiezingen Rvt (Besluit)

  6. Bekrachtiging van de nieuwe Statuten. (Besluit).

  7. Verkiezing bestuursleden. (VERVALT - uitleg door RvT).

  8. Uitslagen verkiezingen. (VERVALT).

  9. Ingekomen stukken.

  10. Vaststelling jaarbegroting 2022-2023. (Besluit).

  11. Rondvraag: vragen gelieve u bij voorkeur voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze schriftelijk in te leveren bij de voorzitter BLV. (Mondelinge vragen tijdens de algehele BLV toegestaan).

  12. Sluiting van de vergadering.

   

  Bijlagen: